Til sammenligning økte folketallet i hovedstaden med 4.206 i tilsvarende periode året før.Bare i årene 1991, 1992 og 2001 er det registrert en høyere befolkningsvekst i årets første tre kvartaler, melder kommunens finanspublikasjon Oslo-Speilet.

Befolkningsveksten fordelte seg på en naturlig tilvekst (fødselsoverskudd) på 2.006 og en netto innflytting på 1.872 personer. Tilsvarende tall for 2001 var henholdsvis 1.872 og 2.334. Bak den naturlige tilveksten i fjor i forhold til året før, ligger i første rekke en nedgang i tallet på døde — fra 4.064 til 3.897. Tallet på fødte viste også nedgang, men langt svakere.

Nettoinnflyttingen fra utlandet de tre første kvartalene i fjor var 2.857 mot 895 i 2001.