— Når regjeringen nå skaper enda høyere forventninger til barnehagetilbudet, må den også ta ansvar for at kommunene faktisk får mulighet til å innfri løftene. Konkrete bevilgninger til å innfri dem må komme, uten at statlige bevilgninger til andre viktige kommunale tjenester blir skadelidende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I dag har kommunen plikt til å sikre barnehageplass til alle barn med lovfestet rett til plass. Samtidig har de private barnehagene ingen plikt til å prioritere disse ved opptak. Regjeringen varsler at den skal «følge med på utviklingen» og «på sikt vurdere behov for endringer i forskriften». Dette er ikke bra nok, mener KS.

— Dette er en urimelig forskjellsbehandling mellom kommunale og private barnehager. Det er skuffende at regjeringen ikke foreslår å rette opp i dette, sier Helgesen. (©NTB)