I fjor sommer åpnet Dyreparken et nytt stort oteranlegg, med to unge hannotere. Brødrene hadde mistet moren sin, og var for små til å klare seg selv.

Dyreparken ble spurt om å ta inn oterungene for å hindre at de måtte avlives. Tidligere i år fikk den ene hannen selskap av en hunnoter som kom fra Gaia Zoo i Nederland.

Det er første gang i parkens historie at det har blitt født otere der. Dyreparken opplyser i en pressemelding at fødselen er svært viktig fordi oteren er en nær truet art, registrert på rødlisten til Verdens naturvernunion (IUCN).

I Norge var oteren tidligere truet, men bestanden har tatt seg opp og arten er ikke lenger oppført som truet på Norges rødliste.

– Hannoteren, som er født i naturen, har verdifulle gener for bevaringsprogrammet den er en del av, og målet var derfor at oteren skulle få unger, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken.

Parkens veterinærteam foretok denne uka en helsesjekk av oterungene, og alt står bra til med dem.