Det var den 19 år gamle soldaten Vegar Steinsland fra Mosterhamn i Hordaland som omkom i ulykken. Han sto i stridsluken bak på en stridsvogn da kanonrøret støtte mot et tre. Vognen var i bevegelse fremover da kanonrøret traff treet, og det ble slått bakover. Røret traff soldaten i hodet, og han døde like etter. I tillegg ble et befal skadd i ulykken.Forelegget er ilagt etter den militære straffelovs paragraf 78 første ledd for å ha forvoldt en annens død ved å gjøre seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utøvelse av tjenesteplikten.

I begrunnelsen for forelegget heter det at etterforskningen har vist at Forsvaret har hatt uklare og til dels motstridende instrukser med hensyn til utøvelsen av stridsdrillen «strid fra luke».

Etter påtalemyndighetens syn er det innarbeidet en praksis for bruken av en stridsvogntype som ikke er i overensstemmelse med Forsvarets overordnede sikkerhetsbestemmelser, heter det i en pressemelding fra Hedmark politidistrikt.

Forelegget som er gitt, er basert på straffelovens paragraf 48 om foretaksstraff. (©NTB)