Sverige har ikke tilgang til de likvide midlene som Den europeiske sentralbanken (ECB) stiller til eurolandenes disposisjon, sier Borg i et intervju med Dagens Industri.Ettersom Sverige står utenfor eurosonen er svenske banker mer sårbare som følge av gjeldskrisen, mener han.

– Vi er avhengige av vår egen sentralbank og vår egen krone, og derfor er vi også mer sårbare enn mange andre land, sier Borg.

– De svenske bankenes finansiering i utenlandsk valuta har økt de siste fire-fem årene. Det utgjør en alvorlig stabilitetsrisiko for svensk økonomi, mener den svenske finansministeren.

Mandag tok Borg til orde for å dempe svenske bankers iver etter å ta opp lån i utenlandsk valuta, og han foreslår å pålegge bankene en likviditetsavgift for å styrke den svenske stats valutareserve. (©NTB)