220 millioner kroner skal gå til oppstart av programmet for IKT-modernisering som skal forbedre tjenestene i Arbeids— og velferdsetaten (Nav). Samtidig bevilges 200 millioner kroner til løpende datautfordringer, framgår det av regjeringens forslag til statsbudsjett.IKT-programmet vil omfatte nye løsninger for uførepensjon og sykepenger, økt automatisering av vedtaksbehandlingen, nye selvbetjeningsløsninger og bedre fellesløsninger på tvers av offentlige myndigheter.

Programmet skal gjennomføres over seks år. (©NTB)