Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fastslo i går at Norge ikke burde utvist en dominikansk kvinne fordi hensynet til barnas interesser må komme før samfunnsinteresser i utvisningssaker. Norsk rettspraksis vil likevel ikke bli endret etter Strasbourg-dommen, mener statssekretær Pål K. Lønseth.

– I denne dommen var det lang behandlingstid i UDI som ble vektlagt av menneskerettighetsdomstolen. Saksbehandlingstiden i UDI i dag er langt kortere, og dommen vil derfor ikke ha stor betydning i mange andre tilfeller, sier Lønseth til NTB.