I påsken førte datatekniske problemer til at kunder over hele landet ikke kunne bruke minibank, nettbank og enkelte betalingsterminaler torsdag ettermiddag.– Betalingssystemene er en vesentlig del av et velfungerende finansmarked, og det hviler et betydelig ansvar både på bankene og deres leverandører av IKT-tjenester for at betalingssystemene fungerer slik de skal, sier konstituert finanstilsynsdirektør Emil R. Steffensen.

I et brev til bankene og deres leverandører EDB ErgoGroup og Nets Norway krever Finanstilsynet en rekke tiltak. Tilsynet pålegger blant annet bankene å kartlegge og vurdere kritiske komponenter i den IKT-baserte infrastrukturen. Bankene må også sørge for at det etableres en samordnet beredskap for krisehåndtering mellom banker og leverandører. (©NTB)