OSLO: 51 prosent av de spurte sier at de bruker bibliotekene. 42 prosent av disse sier at de er godt fornøyd med bibliotektilbudet der de bor.

– Resultatet stemmer godt med inntrykket vårt. For bare noen år siden lå utlånstallene på landsbasis på 48 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nå ligger det på 52 prosent, sier Norsk Bibliotekforenings leder Svein Arne Tinnesand til Nationen.

I 2009 hadde bibliotekene over 22 millioner besøkende. Hvert år låner bibliotekbrukerne over 25 millioner filmer, bøker, plater og annet materiale. Tinnesand tror ikke at 2010-tallene når de kommer, vil vise nedgang.

– Økningen skyldes særlig to ting: At bibliotekene generelt har blitt bedre de ti-femten siste årene og at åpningstidene har blitt mer tilpasset brukerne, sier han.

Tinnesand er fornøyd med utviklingen og tilbudet som ytes, men mener at bibliotekene må bli mer synlige.

Undersøkelsen viser at det er små forskjeller på bibliotekbruken i små og store kommuner. Det er heller ingen merkbare geografiske forskjeller. Men tallene avslører at det er kvinner og folk med høyere utdanning som er mest fornøyd med tilbudet.

Venstre-, SV— og Sp-velgere er de flittigste brukerne av bibliotekene, mens Frp-velgerne er de som i minst grad oppsøker bibliotekene.