Her er tiltakene som i første omgang gjelder i fire uker fremover:

Barn og unge:

 • Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra 16. desember.

 • Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå.

 • Barn og unge skjermes for nye tiltak, men det anbefales begrensninger i hvor mange som kan være med: Maks 20 barn innendørs på samme aktivitet, hvis ikke alle barna er fra samme kohort.

 • Barn og unge kan trene, leke og øve sammen, men det frarådes å avvikle turneringer eller kamper der barn fra ulike steder samles.

Serveringssteder:

 • Det innføres nasjonal skjenkestopp

 • Serveringssteder må sørge for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

 • Serveringssteder kan maks ha 20 personer innendørs for privat sammenkomst, maks 50 utendørs.

 • Restauranter med skjenkebevilling må ha sitteplasser til alle gjester. Men dette kravet gjelder ikke når det avvikles kulturarrangementer på stedet.

 • Det må ikke gjennomføres aktiviteter som fører til at gjestene risikerer å bryte 1 metersregelen, for eksempel dans.

Arrangementer:

 • Maks 20 personer kan samles innendørs på private sammenkomster på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

 • På minnestunder etter begravelser og bisettelser kan maks 50 personer samles innendørs og utendørs.

 • Maks 20 personer på offentlige innendørsarrangementer uten faste sitteplasser. Antallet økes til 50 personer hvis det er faste sitteplasser.

 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser. Ved faste tilviste plasser: Inntil 200 (i tre kohorter), altså maks 600.

Treningssentre, lekeland, svømmehaller m.m.:

 • Treningssentre kan kun holde åpent for individuell trening. Gruppeaktiviteter er ikke tillatt.

 • Ved intensiv trening og høy aktivitet skal det holdes to meters avstand.

 • Fornøyelsesparker, lekeland og spillehaller må stenge dørene.

 • Svømmehaller kan holdes åpent for skolesvømming, svømmekurs og konkurransesvømming med arrangør.

Biblioteker, museer, bingohaller:

 • Disse må drive smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.

 • Det innebærer krav om at 1 metersregelen må overholdes og at det er laget gode rutiner for renhold, utlufting m.m.

Voksne:

 • Alle over 45 år skal få 3. vaksinedose innen midten av januar

 • Rådet om hjemmekontor forsterkes. Alle som kan ha hjemmekontor skal ha det.

 • Universiteter og høgskoler skal legge til rette for digital undervisning og eksamen dersom det er mulig.

 • Det anbefales at organisert trening- og fritidsaktivitet for voksne avlyses, både innendørs og utendørs.

 • Voksne kan trene utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde én meters avstand.

Generelt:

 • Fra 15. desember blir det felles regler for karantene uavhengig av virusvariant. Påbud om munnbind på innendørsarrangementer.

 • Regjeringen har samtidig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe til veie flere tester umiddelbart.

 • Vaksineintervall reduseres med to uker til 4,5 måneder for ale over 18 år

 • Ingen nye innstramninger for besøk hjemme

 • Regjeringen anbefaler at man ikke bruker kollektivtrafikk for å komme seg til arrangementer.

Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer alle til å møte færre mennesker. Foto: Stein Bjørge

– Det er alvor

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler om alvor. Regjeringen innførte tiltak bare for en knapp uke siden. Nå må skruen strammes igjen.

– Jeg vil begynne med å si det på denne måten: Nå er det alvor. Det er ikke mange dager siden vi innførte nye tiltak. Men siden det har smitten i Norge økt kraftig, sier Støre.

Dramaet skyldes den nye virusvarianten. Regjeringen måtte stramme inn, sier Støre.

– Dette går fort. Det er liten tvil. Den nye varianten endrer spillereglene. Vi må handle raskt, legger statsministeren til.

Årsaken er den kraftige økningen i smitte. Presset på sykehusene øker. Svært mange kan bli syke samtidig, dersom smitten fortsetter.

– Vårt mål er å kontrollere smitten gjennom vinteren. Vi må leve med at smitten er i landet vårt, men vi skal ha kontroll. Vi må raskt dempe kontakten mellom folk. Etter nesten to år med pandemi vet vi hva det betyr. Du og jeg må møte færre folk, sier Støre.

– Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Vi innfører skjenkestopp over hele landet, sier Støre.

Alle tiltakene skal vare i fire uker. Det betyr at tiltakene varer til midten av januar. Støre sier at mange vil oppfatte dette som en ny nedstengning. Han forsikrer likevel om at julefeiringen ikke er avlyst:

– Det blir jul. Alle kan reise hjem i julen. Vi kan være sammen med våre nærmeste, sier Støre.

Også julehandelen blir annerledes. Det innføres antallsbegrensninger i butikker og på kjøpesentre. Foto: Stein Bjørge

Vaksinene er viktigst

Statsministeren la vekt på vaksiner som det aller viktigste tiltaket fremover.

– Alt tyder på at vi ved å ta vaksine, beskytter oss mot alvorlig sykdom, også med omikron. Ved å ta vaksinen beskytter du deg selv, og du beskytter dine nærmeste. Du beskytter også samfunnet. Derfor vil jeg oppfordre så sterkt som jeg kan, til alle: Ta vaksinen, sa Støre.

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år skal få tilbud om vaksine før midten av januar.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har levert sine faglige råd til regjeringen. Foto: Torstein Bøe, NTB

– Svært alvorlig

Direktoratet er svært usikre på om FHIs forslag til tiltak er nok til å forsinke omikron og få ned deltasmitten raskt nok. Det skriver de i sine anbefalinger.

«Helsedirektoratet er svært usikre på om de tiltakene som foreslås i denne besvarelsen er tilstrekkelig», skriver direktoratet.

Helsedirektoratet «støtter FHI i at situasjonen nå er svært alvorlig», skriver de.

Frykter smittebølge

Tiltakene kommer etter at FHI mandag slo alarm om omikron. FHI frykter at smitten vil føre til svært mange syke samtidig.

Smittebølgen kan overbelaste sykehusene. Den kan også føre til svært mange sykmeldinger samtidig. Det kan sette store deler av samfunnet ut av spill, skriver FHI i en ny risikovurdering.

FHIs nye skrekkscenario estimerer 90.000–300.000 omikron-smittede daglig fra 4. januar. Estimatet er svært usikkert, og det er gode grunner til å tro at det ikke kommer til å skje.