– Dette er bedre enn jeg trodde. Det er ganske hyggelig, sier forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun har akkurat sett på en foreløpig studie fra Storbritannia. Der er vaksinens effekt mot omikronvarianten vurdert.

Studien viser:

  • To doser gir rundt 35 prosent beskyttelse mot å bli syk av omikron.

  • Tre doser gir rundt 76 prosent beskyttelse mot å bli syk av omikron.

  • Studien har ikke sett på beskyttelsen mot å bli smittet uten at du får symptomer.

Sprer seg raskt

Vaksinen har i hovedsak fire måter å beskytte oss på:

  1. å hindre smitte

  2. å hindre at vi får milde symptomer

  3. å hindre at vi får alvorlig sykdom

  4. å hindre død

Fra før er det antatt at vaksinen beskytter bra mot å bli alvorlig syk av varianten. Nå viser foreløpige funn at også sannsynligheten for å få milde symptomer kan være mindre enn fryktet, ifølge studien. Det antas at vaksinen gir dårlig beskyttelse mot å bli smittet med omikron uten at du får symptomer.

Det er knyttet stor usikkerhet til de ferske funnene. Studien er ikke fagfellevurdert. Det betyr at den ikke er vitenskapelig kvalitetssikret. Feilmarginen er stor. Men likevel er det grunn til å feste lit til den, ifølge Grødeland.

Omikron har spredt seg i rekordfart i Sør-Afrika. Den er påvist i over 57 land verden over. Også i Norge er det påvist flere tilfeller. Mange av de smittede var fullvaksinert.

– Kan senke skuldrene litt mer

Grødeland er overrasket over funnene fra Storbritannia.

– Jeg har tenkt at fullvaksinerte som smittes, i hvert fall stor sett ville få mild sykdom. Litt feber og forkjølelse. Men dette viser at nesten 40 prosent ikke får dét engang, sier hun.

– Og etter dose tre?

– Det er også bedre enn forventet. Eldre og risikogrupper som får dose tre nå, kan senke skuldrene litt mer enn ellers, sier Grødeland.

Funnene indikerer at det blir viktig å skyndte seg med å vaksinere resterende eldre og risikogrupper med dose tre, ifølge UiO-forskeren.

Forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun er positivt overrasket over vaksinens effekt mot omikron. Foto: Monica Strømdahl

581 med omikron

Studien er gjennomført av The UK Health Security Agency. De har sett på effekten av både Pfizers mRNA-vaksine og Astra Zeneca-vaksinen. I Norge brukes bare mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna.

Forfatterne av studien tar flere forbehold: Det er fortsatt på et veldig tidlig stadium. I tillegg har relativt få så lang testet positivt for omikron. Dette er den første studien som måler vaksinens effekt på omikronsmittede.

Studiene har sett på 581 positive omikronprøver. I samme periode var det over 56.000 deltasmittede og 130.000 uten smitte.

FHI: Lite trolig med mer alvorlig sykdom

Nå jobber myndigheter verden over for å finne mer ut om omikron. Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere sagt at to vaksinedoser trolig gir svært lav beskyttelse mot å bli smittet.

Denne uken kom de med en ny risikovurdering. FHI tror at det er lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte. Kanskje kan den gi mindre alvorlig sykdom enn delta.

Videre tror de at den er mer smittsom. Det er i tråd med hva andre forskere mener å ha oppdaget. FHI regner med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant.