Det siste døgnet er det registrert 4.575 koronasmittede i Norge. Aldri før har så mange blitt registrert smittet på ett døgn, men forklaringen på rekorden ligger trolig i et etterslep på registreringer.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at man må ta dag-til-dag-tallene med en liten klype salt, og at det egentlig er uketallene, litt i ettertid som er de mest pålitelige.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.297 koronasmittede per dag.

Bekymringsfullt

I tillegg til høye smittetall har antall innlagte koronapasienter på norske sykehus steget jevnt de siste ukene.

– Hvis denne stigningen fortsetter, så tar det ikke lang tid før vi når rekordnivået fra mars 2020, da landet stengte ned, sier Nakstad.

Onsdag var 232 koronapasienter innlagt på sykehus. 59 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 35 på respirator.

– Det er bekymringsfullt, fordi helsetjenesten er preget av å ha stått i en pandemi veldig lenge, sier Nakstad.

En annen situasjon nå

Enkelte begynner å bli urolig for hva de høye tallene har å si for nye tiltak og eventuelt julefeiringen, men ifølge Nakstad er vi i en annen situasjon nå enn julen 2020.

– Rett og slett fordi så mange er vaksinert og beskyttet av vaksinen. Det betyr at det ikke er så mange tiltak som skal til for å snu smittetrenden nå, sier han.

– Det viktigste nå er å vaksinere seg med den tredje dosen, holde seg hjemme når man føler seg syk og teste seg ved symptomer. Klarer vi det, i tillegg til å følge de lokale smittevernrådene, så bør det være nok til å få smitten til å gå nedover.

Men skal trenden snu, må folk bli flinkere til å følge smittevernrådene.

– Ikke i mål

– Vi ser tegn til at folks atferd begynner å påvirke tallene. Men vi er ikke i mål på noen måte og trenger bedre etterlevelse av smittevernrådene for å kunne snu trenden, sier Nakstad.

Han begrunner dette med at i oktober og november svarte flere at de ikke vil holde seg hjemme ved sykdom sammenlignet med tidligere i pandemien.

– Vi ser at etterlevelsen av lokale råd om munnbind i de store bykommunene ikke har vært veldig god. Dette gir et inntrykk av at folk lever mer normalt og ikke tenker like mye på smittevern som de har gjort tidligere.

Til nå har 4.229.770 personer fått første dose av koronavaksinen, 3.796.698 personer har fått andre og 401.398 har fått tredje dose.