Det har vært rekordomsetning av fritidsbåter de to siste årene, og de er nå over 1 million fritidsbåter i Norge. Men samtidig hardner kampen om områdene i strandsonen til over store deler av landet.

Båter må vike plassen for nedbygging av strandsonen, og det fører nå til et stort press også på vinteropplagsplasser.

– Jeg er veldig bekymret for båtlivet med den utviklingen vi ser i mange kommuner nå om dagen. Våre politikere må tilrettelegge for flere båtplasser på vannet og på land, slik at ikke kun noen få utvalgte i samfunnet har råd til å ha båt, sier Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF.

Båt- og opplagsplasser er truet både i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg og Nøtterøy, Arendal, Drammen, Bodø og i Hamar og resten av Mjøsregionen.

– Presset på de kystnære plassene er ekstremt, og det er en stor utfordring for små og store båtforeninger, sier Hvide Smith i en pressemelding.

De fleste båtforeninger drives på frivillig basis og på kommunal grunn. KNBF mener at det å fjerne tilgang til sjøen som rekreasjonsområde, truer allemannsretten og en tradisjonsrik kultur langs vår lange kystlinje.

Ventetiden på båtplass i Oslo er for eksempel nå mellom 12 og 20 år i de forskjellige foreningene. Og flere båtplasser forsvinner framover på grunn av kommunens planer om å bygge boliger ved sjøen.