Nå er det dobbelt så mange koronapasienter som for ett år siden. Hvorfor øker tallene så kraftig?