Instituttet mener alle barn bør vaksineres mot hepatitt B, et virus som kan gi leverbetennelse. I dag tilbys vaksinen til barn som anses å være i risikogrupper, det er blant annet barn som har minst én av foreldrene fra land der hepatitt B er utbredt.

Folkehelseinstituttet (FHI) har avholdt en anbudsrunde, men fikk da kun inn ett tilbud, og det var for dyrt. Nå utlyses konkurransen på nytt, melder NRK.

— Smittepresset blir større i Norge. Globaliseringen øker, vår reiseaktivitet øker, og barn er mest utsatt for å utvikle kronisk infeksjon, sier avdelingsdirektør for vaksine ved FHI, Britt Wolden.

Målet er at vaksinen skal innføres i 2017. Det blir imidlertid ikke flere sprøytestikk for barna. Vaksinen blir da del av en sekskomponentvaksine, der barna får seks vaksiner med ett sprøytestikk. (©NTB)