Stiftelsen vil særlig trekke fram engasjementet for Storfjordens Venner og boka «Klangbunn» fra 2002, samt hennes egen skaperevne som har resultert i utstillinger av egen kunst.

Da boka kom ut ga dronning Sonja halvparten av inntektene til foreningen Storfjordens venner, som jobber for vern av fjord— og fjellgårder i området.

Arbeidet med å restaurere Slottet og andre kongelige eiendommer blir også trukket fram av stiftelsen som særlig samvittighetsfullt utført.

Utdelingen av prisen skjer i Vågås gamle prestegård tirsdag 8. september av Stiftelsen Norsk Kulturarvs styreleder Kirsti Kolle Grøndahl. (©NTB)