– Lokalt stor gress- og lyngbrannfare med stor spredningsfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, heter det i skogbrannvarselet hos varsom.n o.

Varselet gjelder for ytre strøk av Rogaland, fra like nord for Flekkefjord og til Haugesund.