Ifølge NRK har forskere og leger i ett år fulgt utviklingen til 156 norske personer som var innlagt på sykehus.

De har sett på utviklingen tre måneder etter utskriving fra sykehuset, og en tredel har fortsatt problemer med oksygenopptak.

– Med tanke på hvor syke de faktisk var da vi begynte studien, hadde vi trodd at enda flere hadde et lavt oksygenopptak, sier Ingunn Skjørten, spesialist i indremedisin og lungesykdommer ved LHL-sykehuset på Gardermoen.

Resultatene viser også at det for de fleste med lavt oksygenopptak, ikke er lungeskader som er problemet.

– Det var et annet overraskende funn. Når vi ser på dem som har lavt oksygenopptak, finner vi at den viktigste faktoren faktisk er dårlig kondisjon på grunn av inaktivitet, forteller Skjørten.

For disse betyr det at de vil kunne trene seg opp igjen.