• Siri Sveen Haaland ønsker at det skal bli lovpålagt å merke bunadens opprinnelsesland. Da vil folk få vite om bunaden er «Made in China» eller norskprodusert. FOTO: Rolf Øhman

Dette er bunadspolitiet

– Utenlandsproduserte bunader blir som å kjøpe en veldig dyr kopi, mener initiativtager til Bunadspolitiet, Siri Sveen Haaland.