— Jeg vet ikke hva Høybråten har å si oss. Tvungen lønnsnemnd er et av virkemidlene statsråden har, men vi har vært innkalt til ham tidligere uten at det ble resultatet, sier Jan O. Andersen i EL- og IT-forbundet til NTB.Heiskonflikten hadde mandag vart i fem måneder. 24. august gikk 90 heismontører ut i streik. Hovedkravet var en tariffesting av at norske

lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for utlendinger i heisbransjen i Norge.

I september og november svarte arbeidsgiversiden med lockout av 355 heismontører. Ytterligere tolv montører gikk i streik, og totalt er dermed 464 av ca. 625 norske heismontører i konflikt.

Streiken har ført til at flere heiser står, blant annet på Stortinget, i regjeringskvartalet og på Gardermoen. Samtlige fem heiser står i det nyeste regjeringslokalet R5, der seks departementer holder til. (©NTB)