Støre skal redegjøre for koronasituasjonen i Stortinget fra klokken 10. Etter dette skal han orientere pressen.

– Vi har et klart budskap, sa Støre til TV 2 mandag og bekreftet at han kommer med nye tiltak i sin redegjørelse.

Helsemyndighetene mener det bare er et tidsspørsmål før koronavarianten omikron blir bekreftet også her i landet. Regjeringen vil forsøke å begrense og forsinke spredningen ved å innføre flere tiltak.

De som er innført så langt, er rettet mot personer som er smittet av koronavirus og der det er «grunn til å tro» at det er smitte av omikronvarianten. Det vil si:

* Innreisende fra land med høy forekomst av omikron. Det gjelder i første rekke åtte land i det sørlige afrika, ifølge det faglige rådet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

* Nærkontakter til personer som har fått påvist smitte av omikron.

* Person som tester positivt for koronavirus, men som tester negativt for deltavarianten ved PCR-test.

Hvilke land som står på sjekklisten, vil kunne endre seg etter hvert som virusvarianten sprer seg. Folkehelseinstituttet gjør fortløpende vurderinger.

Nakstad: Smittesporing må tilbake

Tiltakene fra regjeringen bygger på og samsvarer med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets plan for respons mot omikronvarianten.

Fagmyndighetene anbefaler i tillegg at det innføres et mer offensivt og utvidet smittesporingsregime.

Etter at Norge ble gjenåpnet i september, ble smittesporingsarbeidet i kommunene i stor grad lagt ned. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det vil være viktig i en tidlig fase å få systemet opp igjen, dersom vi får spredning av omikron-varianten her i landet.

– Kommunene driver i dag lite med smittesporing, utover utbrudd i husstander og oppfølging av massetesting på skoler. Ved påvist omikronvariant vil det være svært viktig at man smittesporer fullt ut helt tilbake til kilden og varsler alle nærkontakter raskt, sier Nakstad til NTB.

Hvis det blir større utbrudd som involverer mange nærkontakter, vil det derimot ikke være håndterbart for kommunen å drive smittesporing.

Da må man se på andre tiltak som handler om å sørge for at folk holder seg mer hjemme og tester seg hyppigere i et område eller miljø med pågående utbrudd. I tillegg må innbyggerne ta et større ansvar for å varsle nærkontakter, hvis de har mange av dem.

Mer isolasjon og karantene

Regjeringen og helsemyndighetene gjør det de kan for å hale ut tiden slik at man får bedre oversikt over hvor smittsomt virusvarianten er og om det gir mer alvorlig sykdomsforløp.

– Det er sannsynlig at den nye omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten. Erfaringen fra koronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Hun kunngjorde mandag en liste med forsterkede tiltak som gjelder personer som har fått påvist smitte av omikronvarianten eller deres nærkontakter.

* Isolasjonstiden forlenges fra fem til sju dager hvis det er grunn til å tro at du er smittet av omikron.

* Husstandsmedlemmer og andre nære personer må være i karantene i ti dager.

* Testplikt for nærkontakter. To PCR-tester – den første så snart som mulig, den andre mellom dag tre og sju.

* Nærkontakten skal også om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første negative test.

Tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. De opphører hvis det viser seg at smitten ikke skyldes denne virusvarianten.

Påvist i Nord-Europa

Det var fredag at det ble kjent at den nye, trolig svært smittsomme omikronvarianten av koronaviruset har spredt seg raskt i det sørlige Afrika.

Siden da har smitten blitt bekreftet i en rekke europeiske land, og norske helsemyndigheter mener det er sannsynlig at vi også vil få bekreftede tilfeller av varianten i Norge. Smitte ble i helgen påvist i Danmark, Tyskland og Nederland.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til alle som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.