Nå har vaksineringen i Norge nesten stoppet opp. Det kan få konsekvenser i vinter.

Det er ikke blitt satt færre vanlige vaksinedoser siden januar i år. I juli stoppet trafikken opp til vaksinesenteret i Norges Varemesse på Lillestrøm. Nå foregår vaksineringen i mindre lokaler. Storkommunen er blant Norges dårligste på vaksinering. Under 85 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert. Foto: Ketil Blom Haugstulen