Etter at smittetallene og antall innlagte koronapasienter lenge holdt seg lavt etter gjenåpningen, er tallene igjen stigende.

Det siste døgnet er det registrert 1.626 koronasmittede i Norge. Samtidig var 163 koronapasienter tirsdag innlagt på norske sykehus.

– Og da er vi i en litt annen situasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Verken Nakstad eller statsminister Jonas Gahr Støre utelukker nasjonale tiltak.

Seks av ti holder seg hjemme

Nakstad sier det er viktig at vi følger de rådene som er gitt, for at vi ikke skal havne i en situasjon der det må komme nasjonale tiltak igjen. Han trekker fram en undersøkelse som viser at seks av ti holder seg hjemme når de er syke.

– Det betyr at fire av ti ikke gjør det, og det er litt for mange. Klarer vi å teste oss når vi får symptomer og sier fra til dem vi har vært i kontakt med, kan det kanskje alene være nok til å få smittetrenden til å gå ned.

Med stigende smitte- og innleggelsestall, samtidig som det trolig kommer en influensasesong ved nyttårstider, er dette en trend som må snus, dersom vi skal kunne leve som normalt.

– Hvis vi ikke får snudd den trenden, og presset på helsetjenesten blir så stort at det ikke går uten store konsekvenser, så må vi innføre nasjonale råd og kanskje nasjonale tiltak.

– Vi er alle tjent med å få kontroll på dette, og det skal ikke så mye til, fordi vi har så god drahjelp fra vaksinen allerede, sier Nakstad.

Regjeringen følger situasjonen

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen følger situasjonen og rådene de får.

– Hovedstrategien nå er å støtte kommunene som gjør tiltak mot lokal smitte. Det mener helsefagsmyndighetene er det mest treffsikre nå. Men vi kan ikke utelukke å ta nasjonale grep hvis det blir nødvendig og det blir anbefalt.

– Jeg føler med de som jobber i sykehusene som opplever stort press, men de rapportene vi får er at dette blir håndtert. Dette følges fra dag til dag og time til time, sier Støre.