Lørdag klappes hun etter alt å dømme inn som ny partileder på KrFs ekstraordinære landsmøte.

Hun har fungert som leder etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg da det kom fram at han hadde drevet aktiv skatteplanlegging. Dag-Inge Ulstein, som hadde bred støtte i partiet, viste til familieforpliktelser og ville ikke bli leder. Han ønsket seg heller nestledervervet.

Dermed lå veien åpen for Bollestad. Hun tror ikke bakteppet vil svekke henne som leder.

– Det var et samlet lag bak meg i den andre høringen. Jeg mener det er et godt mandat, et godt utgangspunkt jeg har, sier hun til NTB.

Lagleder

Bollestad har fått spørsmål om hun blir en overgangsfigur for KrF, men det avviser hun. Tvert imot går hun til vervet med et langsiktig perspektiv.

– Jeg går inn i det med liv og lyst og et ønske om å være en god leder, en lagleder som skal være med å bygge et team, sier den kommende partilederen.

Det er ikke til å komme utenom at partiet har slitt. Velgeroppslutningen har sunket, sentrale personer har forlatt partiet etter det opprivende retningsvalget og KrF havnet under sperregrensen ved årets valg. Stortingsgruppa består av tre personer.

Men det er mulig å snu utviklingen, sier den kommende partilederen med glød og optimisme.

– Rødt hadde bare én person på Stortinget, MDG også, nå har de mange. Det er ikke vanskeligere for KrF å klare det enn for andre. Det er fullt mulig, sier hun.

Gjenkjennelige hjertesaker

For å fornye politikken og gjenreise partiet, vil Bollestad ut i landet. Lytte til hva folk er opptatt av, skape en politikk som gjenspeiler deres hverdag.

Det er ikke nødvendigvis folk i det tradisjonelle kjerneområdet på Sør- og Vestlandet hun viser til.

– KrF skal være gjenkjennelig. Vi er et kristendemokratisk parti, ikke en menighet eller et kirkesamfunn, sier hun.

På spørsmål om hvilke politiske saker partiet skal prioritere i tiden framover, snakker hun mye om familiepolitikk, eldre, frivillighet, bistand og klima. Valgkampen viste at KrF er et svært moderne parti, mener hun.

– Vi har en utrolig moderne familiepolitikk, sier hun, og framhever at KrF er for fleksibilitet og valgfrihet.

– Ta kontantstøtten: Det handler ikke om at vi mener at alle skal velge det. Noen ønsker kontantstøtte, andre vil velge noe annet. Vi må ha respekt for begge valg, sier hun.

Framhever sentrumsposisjon

Bollestad framhever KrFs posisjon som et sentrumsparti, og legger vekt på at de kan samarbeide til begge sider i politikken. De vil stemme «for det de er for, og mot det de er mot», gjentar hun flere ganger.

– Betyr det at retningsvalget dere tok, vil få mindre betydning framover?

– Det var rett valg den gang, men det er ikke et ekteskap som skal være livslangt. Nå er vi i en annen posisjon, vi sitter i opposisjon i Stortinget, sier hun.

Målet for Olaug Bollestad er i første omgang å løfte KrF fram mot lokalvalget om to år, og videreutvikle partiet videre mot stortingsvalget i 2025. Hun har tro på et valgresultat på over 4 prosent, kanskje over 5 prosent også.