Konsekvensutredningen fra Norconsult om de sterkt forurensede løsmassene rundt grunnene i fjorden har verken Fylkesmannen eller aktuelle kommunestyrene fått av Kystverket, skriver VG.

Sprengningsprosjektet, som skal gjøre det enklere for større og flere cruisebåter og tankbåter å komme inn i Oslofjorden, har vakt lokal motstand i flere kommuner langs fjorden. Arbeidet har allerede startet, men grunnene med aller størst konsentrasjon av miljøgifter skal etter planen sprenges nå i februar. Beboerne frykter forurensing, forgiftning av fisk og skade på dyra som lever i sjøen som følge av trykkbølger fra sprengningene.

— Vi frykter at prosjektet vil gjøre fisken uspiselig i hele Indre Oslofjord i uoverskuelig fremtid. Noen må si stopp, sier Elin Leer-Salvesen, som har engasjert seg i saken.

— Vi er bedt av Samferdselsdepartementet å foreta en kritisk gjennomgang av prosjektet og har en uke å svare på. Vi mener vi har gitt god nok informasjon til kommunene og Fylkesmannen, sier leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik. (©NTB)