Hvis ikke varslingen om forbudet er tilstrekkelig, kan en bilfører påberope seg «reell villfarelse», noe som kan gi fritak for straff, melder VG.

Det er politiet i Oslo som skriver dette i sitt høringssvar til Bymiljøetaten.

Byrådet i Oslo vedtok 4. februar en hasteforskrift som åpner for dieselforbud på særlig forurensende dager. Forskriften har høringsfrist 25. februar, og et av de mest kritiske høringsvarene kommer fra Oslo-politiet, som kommunen vil at skal håndheve forbudet.

Visepolitimester i Oslo politidistrikt Roger Andresen skriver i sitt høringssvar at en av de største utfordringene er å få varslet publikum godt nok. Politiet peker på at skilting av forbudet vil være en nærmest fysisk umulig oppgave.

Dieselbilforbudet skal ifølge forslaget kun gjelde på kommunale veier, men politiet mener det er «en nesten umulig oppgave for en vanlig bilist» å skille kommunale og statlige veier fra hverandre. (©NTB)