I Aust-Agder tilsvarer oppfatningen omlag 1 000 av 6 100 små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder. Verst er situasjonen i Finnmark, Oslo og Møre og Romsdal hvor mellom 22 og 23 prosent tror på bemanningskutt. I Akershus tror bare syv prosent at de vil redusere bemanningen, skriver DnB i en pressemelding.— Tallene er bekymringsfulle og er med på å bekrefte den siste tids prognoser og undersøkelser rundt utviklingen i arbeidsledigheten, sier banksjef Geir Martin Larsen i Den norske Bank.Tall som Aetat nylig fremla, viser at 3,4 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av desember var registret som arbeidsløse, en økning på 22 prosent i forhold til samme tidspunkt året før. Industri, bygg og anlegg topper I bedrifter med 11 eller flere ansatte, svarer på landsbasis hele 38 prosent i DnBs undersøkelse at det er sannsynlig med bemanningskutt. I bedrifter med tre til 10 ansatte tror 25 prosent på nedbemanning, mens i bedrifter med en til to ansatte svarer 11 prosent det samme.På landsbasis tror hele 22 prosent i industrien og i bygg- og anleggsbransjen på bemanningskutt i løpet av de kommende to år. I primærnæringene tror bare 11 prosent at bemanningen må reduseres, mens i hotell, restaurant og transportnæringen tror 14 prosent det samme. - Nedbemanning og økt arbeidsledighet er et uttrykk for tøffere tider for næringslivet og selvsagt en påkjenning for de det gjelder. Vi må likevel ikke glemme at nedbemanning også kan være et sunnhetstegn for bedrifter som tidlig tilpasser seg tøffere tider.Undersøkelsen viser for eksempel at det gjerne er bedrifter med relativt sunn økonomi som planlegger å nedbemanne og ikke bedrifter som er konkurstruet, driver ulønnsomt eller mangler kapital, sier Geir Martin Larsen. Undersøkelsen er gjennomført for Den norske Bank av Sentio blant et representativt utvalg på 1 900 bedrifter med en til 99 ansatte i tidsrommet november/desember 2002. 99,5 prosent av bedriftene i Norge er små eller mellomstore.