Meridians hovedbankforbindelse overtok kontroll over selskapet i april i år. Nagell-Erichsen ble sparket som styreformann og Birger Harneshaug overtok.I dag ble regnskapene tilgjengelig.

Konsernets driftsunderskudd for fjoråret endte på 108,9 millioner kroner, aksjenedskrivingene var på 106 millioner kroner. Driftsunderskuddet før skatt endte på 281 millioner kroner, skriver Dagens Næringslivs nettutgave.

Etter skatt er Schibsted-arvingens tap oppe i 338,3 millioner kroner.

For Meridian står det enda verre til. Her er eierandeler i datterselskaper nedskrevet med 177 millioner kroner, i tilknyttede selskaper med 22 millioner kroner og øvrige aksjer med 100 millioner kroner.