Testen tilbakeviser viktige deler av grunnlaget for avgjørelsene i Fylkesnemnda for barnevernssaker og i Nord-Troms tingrett om at Jensen ikke er skikket til å ha den daglige omsorgen for barna, melder NRK.I vår mistet Svanhild Jensen retten til å ha den daglige omsorgen for barna sine både i fylkesnemnda og seinere i tingretten. 1. april ble barna tatt fra henne og sendt til fosterhjem.

Det er Svanhild Jensen og hennes advokat som har engasjert egne sakkyndige for å få revurdert Jensens omsorgsevne og intelligens før ankesaken kommer opp for Hålogaland lagmannsrett i september.

Anette Lilleengen, som er Svanhild Jensens advokat, krever nå at barna umiddelbart blir tilbakeført til sin mor inntil lagmannsretten har sagt sitt.