Sharon står fremdeles fast ved prinsippet om ikke å løslate fanger som har vært direkte involvert i angrep på israelere, men israelske kilder opplyser nå at Sharon kan være villig til å løslate "hundrevis" av fanger som er medlemmer av de ytterliggående islamistiske gruppene, skriver den arabiske TV-kanalen Al-Jazeeras nettsted.Samtidig med meldingen om mulige tillitsskapende tiltak fra israelsk side, arbeider palestinske myndigheter for å forlenge "hudnaen", pausen i angrepene på Israel som de største palestinske væpnede gruppene kunngjorde for snart tre uker siden.

Da Israel nylig gikk med på å frigi palestinske fanger sverget Sharon at ingen palestinere "med blod på hendene" eller medlemmer av de ytterliggående gruppene Hamas og Islamsk hellig krig ville være blant de rundt 350 palestinske fangene.

Nå ser det ut til at Sharon har latt seg presse av USA til å lette litt på kravene, noe som kan bidra til at flere fanger løslates og til at den palestinske opinionen i større grad slutter opp om den palestinske regjeringssjefen Mahmoud Abbas.