— Det mest alvorlige med rapporten er at den viser at systemene ikke virker etter forutsetningene. Den alminnelige informasjonen til regjering og det politiske miljøet er at det foreligger beredskapsplaner som skal følges på den og den måten hvis noe skjer. Så viser det seg at det ikke fungerer. Det er en enorm betenkelighet, sier Kolberg til Dagens Næringsliv.

Kolberg varsler en dyptgripende selvransakelse og opprydding. Han vil ha sterkere politisk styring av embetsverket.

— Den politiske styringen må bli enda sterkere og enda tettere. Styringskulturen i forvaltningen må forandres i en slik retning. Den enkelte statsråd og regjeringen som kollektiv må være mye mer direkte i sin styring og ikke overlate for mye til forvaltningen uten at man vet nøyaktig hvordan det foregår, sier Kolberg.

Han stiller spørsmål ved om forvaltningen har stor nok respekt for egne regler, politiske beslutninger i regjeringen og Stortingets vedtatte planer.

— Det mest spesielle her er Politidirektoratet hvor det fantes beredskapsplaner, men som ikke ble satt i verk. I et politidirektorat som er opprettet for å styre politiet og har egne beredskapsplaner, og som blir utsatt for det verste terrorangrep i moderne tid, iverksetter man ikke disse planene. Og i flere departementer oppretter man ikke stab, noe man også skal gjøre, og har heller ingen forklaring på hvorfor det ikke blir gjort. Da er det gått av hengslene. Da har døra falt av hengslene, rett og slett, sier Kolberg. (©NTB)