Norges Banks hovedstyre må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken

Styret i Norges Bank må svare på hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser under ansettelsen av Nicolai Tangen.

Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank er bedt om en skriftlig redegjørelse om enkelte forhold ved ansettelsen av Nicolai Tangen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

 • NTB

Leder Julie Brodtkorp i representantskapet i Norges Bank og direktør Jan Frode Jakobsen i tilsynssekretariatet har oversendt en rekke skriftlige spørsmål til hovedstyret i sentralbanken om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Representantskapet er opprettet av Stortinget for å føre tilsyn med oljefondet og Norges Bank. Styret i Norges Bank må svare skriftlig på spørsmålene innen onsdag 29. april.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet fikk mye oppmerksomhet etter at VG avdekket at Tangen inviterte til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA – fem måneder før han ble utnevnt som leder av oljefondet. En rekke norske samfunnstopper deltok, deriblant nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Slyngstad fikk dekket reise, hotell og kostnader til opphold i dagene seminaret varte.

Må svare om det etiske regelverket

I den forbindelse ønsker Brodtkorp og Jakobsen en redegjørelse om det etiske regelverket i Norges Bank.

De spør hvilke konkrete bestemmelser i regelverket som er relevante for å bedømme om Slyngstads deltakelse kan ha vært i strid med reglene.

– I hvilken grad er det i tråd med gjeldende etiske regelverk at noen av utgiftene knyttet til deltakelse på seminar, som omfatter opphold, underholdning og reise mv., ble dekket av Nicolai Tangen, spør de videre.

Var Tangens referanser på seminaret?

Representantskapet stiller flere spørsmål knyttet til seminaret og ansettelsesprosessen.

Blant annet spør de om hvor mange av Tangens referanser i jobbsøkerprosessen som deltok på det seminaret, og hvem dette i så fall er.

De spør også om hva som er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn.

– Hva er årsaken til at offentliggjøringen av ansettelsen ikke ble utsatt til etter at alt om økonomiske forhold, mulige interessekonflikter mv. var utkvittert, spør de videre.

Skatteparadiser

Hovedstyret i Norges Bank må også svare på om de har fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey og hvordan de løpende skal følge opp disse aktivitetene.

Nicolai Tangen er leder for AKO Capital.

– I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser, spørres det.

Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for oljefondet.

– På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

Ekstraordinært møte

Videre ønsker representantskapet blant annet en redegjørelse om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for oljefondet.

Hovedstyret bekrefter å ha mottatt brevet fra representantskapet.

– Norges Banks hovedstyre har mottatt brev fra Norges Banks representantskap der representantskapet ber om en skriftlig redegjørelse og utdyping med dokumentasjon fra hovedstyret når det gjelder enkelte forhold, opplyser Norges Bank torsdag ettermiddag.

Her er spørsmålene

* I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold, og hva gjøres for sikre fullt innsyn?

* I hvilken grad har Tangen i forbindelse med ansettelsesprosessen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning, og orientert om hvordan han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for NBIM? Er det etter hovedstyrets mening uklare forhold, og hva gjøres for å avklare disse?

* Hvordan vil hovedstyret tilrettelegge for at tilsynet og kontrollen i Norges Bank på dette området ivaretas, slik at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt?

* Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter dersom Tangen som daglig leder for NBIM, vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond? Det bes om en redegjørelse for hvordan hensynet til interessekonflikter skal fastsettes gjennom formelle krav, ansettelsesavtale og mandat for stillingen.

* Representantskapet ber om at det utarbeides oversikt over:

– Dagens eierstruktur for Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper mv. Det bes om at oversikten viser Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt i hvilke land selskapene er registrert. Det bes også om at andre dominerende eiere i strukturene oppgis.

– En tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet sitt virke som daglig leder for NBIM.

* I hvilken grad har det for hovedstyret vært mulig å kontrollere opplysninger om aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey, og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

* Representantskapet ønsker en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal ivaretas samtidig som han innehar stillingen som daglig leder for NBIM. På hvilken måte vurderer hovedstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovedstyret vurdert hvordan AKO Foundation kan opptre uten relasjon til Tangen?

* Hovedstyret har fastsatt en instruks for daglig leder av bankens forvaltning av SPU som ble lagt fram til representantskapets orientering i desember 2019. Vil ansettelsesavtalen med ny daglig leder for NBIM ivareta bestemmelsene i denne instruksen, eller vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger og i tilfelle på hvilke områder?

* Har AKO-selskaper hatt oppdrag for eller gitt tilbud om tjenester til SPU tidligere, og foreligger det forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og SPU i dag?

* Er det risiko for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og SPUs investeringer i sammenheng?

* Stillingen som daglig leder for SPU gis som åremål i fem år med mulig forlengelse i inntil fem år. Hvilke betingelser legges for uttreden av stillingen når det for eksempel gjelder gjenopptak av tidligere roller?

Publisert:

Les også

 1. SV: Uforståelig at Sanner ikke stilte flere spørsmål om Tangen

 2. Tangen etter bråket: «Jeg gleder meg intenst til å starte.»

 3. – Jeg er virkelig, virkelig lei meg

 4. DN: Sentral­bank­sjefen dybde­sjekket ikke Tangen før anset­telsen

 5. Nesten halve regningen gikk til flyturen

 6. – Ville framstå som feil

 7. Vil ha flere svar etter Tangen-møte

 8. Tangen ble intervjuet av bekjent hodejeger fra Kristiansand

 9. Vil vite hvem som foreslo Tangen: – En alvorlig sak

 10. Frp ber Sanner svare om Tangen-ansettelse

 11. DN: Tangen spurte Slyng­stad om «en liten tjeneste» etter luksus­turen

 12. Slyngstad kan ha brutt Norges Banks etikkregler da han lot Tangen spandere

 13. Tangen-ansettelse opp i Norges Banks tilsynsorgan: - Ikke kjent med opplysningene

 14. «Det er et problem at så mange ukritisk takker ja»

 15. - Turen var planlagt i flere år

 16. – Dette er ikke bare drømme­jobben min. Det er drømmen min.

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
 1. Nicolai Tangen
 2. Norges Bank
 3. Skatteparadis