— Det har tatt sju å, r og regjeringen har ennå ikke klart å ta et endelig standpunkt, sier hun til NTB.

Frp-lederen forventer løfter om penger til et beredskapssenter når justisminister Grete Faremo (Ap) tirsdag holder sin 22. juli-redegjørelse for Stortinget. Men selv om regjeringen samler seg om en tomt og setter av penger i budsjettet for 2013, vil det ta flere år før det står ferdig.

— Ingen kan trylle fram et slikt senter. Derfor haster det å fatte en beslutning, sier Frp-lederen.

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen peker på viktigheten av å samle politiets nasjonale beredskapsressurser og viser blant annet til at beredskapstroppen mangler tilfredsstillende lokaler.

— Det har siden 2005 pågått en prosess med å sikre adekvate og effektive nye lokaler for enheten, heter det i rapporten. (©NTB)