Hun mener sommerens sterke nedgang i rentene mellom bankene, den såkalte NIBOR, tilsier lavere utlånsrenter, men tror ikke det skjer uten aktive forbrukere.

— Bankenes jobb er å maksimere sin egen profitt. Derfor tar de naturlig nok den store merinntekten som ligger i lavere innlånskostnader. Det er helt legalt, men det er like legalt at hver husholdning tenker på sin egen økonomi og velger den banken som har lavest rente ut til sine kunder, sier Realfsen.

Hun sier folk ikke skal sitte passive og vente på hyggelige brev fra banken, men aktivt benytte Finansportalen til å se hvordan renta på boliglånet kan bli redusert. Mange av dem som benytter Finansportalen behøver ikke å bytte bank, de kan bare se hvor lav rente de kan oppnå og varsle sin egen bank om det.

— Da kommer ofte rentekuttet av seg selv, sier Realfsen. (©NTB)