– Beslutningen viser oss igjen at vedtaket i UiAs lokale klagenemnd er i tråd med nasjonal praksis. Vi jobber likevel videre med å gjøre informasjonen og opplæringen om kildebruk og fusk til våre studenter enda bedre. Det arbeidet foregår kontinuerlig hos oss, sier utdanningsdirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder (UiA) til Khrono.

Saken fikk stor oppmerksomhet i fjor. Studenten fikk eksamen annullert og ble utestengt i to semestre for fusk. Etter vedtaket fra den lokale klagenemnda gikk saken til Felles klagenemnd. Der ble det i slutten av januar i år fattet et vedtak om fortsatt utestenging og fusk.

Studenten skal ha fusket ved å blant annet bruke kilder feil, samt benyttet seg av egne tidligere eksamensarbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger.

Etter kritikk fra professor emeritus Karl Øyvind Jordell og jussprofessor Jan Fridtjof Bernt, som begge mente at det var begått saksbehandlingsfeil, har Felles klagenemnd sett på saken på nytt, og nemnda står fast på at det var riktig å utestenge studenten for fusk i ett år.