Kommisjonen i Brussel vil ifølge avisene sette til side det hevdvunne prinsippet om at EU-traktater bare kan endres ved enstemmige vedtak. Det betyr at selve EU-medlemskapet står på spill, hvis Danmark eller andre medlemsland nekter å godta grunnloven.I stedet kan disse landene få en ordning på linje med Norge, skrev Berlingske Tidende. Den konservative København-avisen påpeker at Norge gjennom EØS har en slags assosieringsavtale med EU.