Kristiansand: Det er hjørnesteinsbedriftene Falconbridge Nikkelverk i Kristiansand og Amersham Health i Lindesnes som er blitt æren til del. Utdeler er en jury under ledelse av selve Thorbjørn Berntsen, og årsaken er de gode miljørapportene de to bedriftene har lagt fram for 2001. «God» i betydningen informativ, klar, og så videre. Norske Skogindustrier ASA og Dale AS fikk de aller gjeveste prisene.Bak prisutdelingen står et helt kobbel av organisasjoner, med NHO i spissen.