Foto: Silje Marie Hove

Nye risiko­nivåer vil dele opp Danmark i ulike koro­nasoner

Smittetallene stiger betraktelig i Danmark. Nå innføres et nytt system bestående av fem ulike risikonivåer, som vil dele opp landet i forskjellige koronasoner.

En gang i uken i tiden framover vil danske myndigheter fastslå et gitt risikonivå både nasjonalt og regionalt.

De ulike risikonivåene vil bestå av egne lister med mulige koronatiltak, som kan tas i bruk ettersom nivåene vil gå opp og ned.

– Det vil skape klarhet over risikonivået. Det vil gi mer gjennomsiktighet om de helsefaglige begrunnelsene bak smittenivået, sier helseminister Magnus Heunicke.

– Skremmescenarioene er rundt oss i Europa. Det understreker viktigheten av å være i forkant av pandemien, og det skal varslingssystemet bidra til, sier han.

Det nye systemet blir kunngjort etter at myndighetene det siste døgnet har registrert 1.126 nye smittetilfeller, noe som er høyeste registrert på ett døgn i landet.

– November blir fullstendig avgjørende for å få smitten under kontroll, sier han.