Regjeringen har bedt kommunene bosette 10.885 flyktninger i år. Ved utgangen av august har 232 kommuner svart ja på oppfordringen og stiller til sammen 10.489 plasser til rådighet. 21 kommuner har sagt nei, mens 37 kommuner ennå ikke har fattet vedtak, viser den siste oppdaterte informasjonen fra Direktoratet for mangfold og integrering (IMDI).

Statsminister Erna Solberg (H) roser kommunene og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) for innsatsen med å overtale kommunene til å skaffe plasser.

— Men vi kommer til å måtte ta imot flere. For den strømmen av flyktninger som kommer mot Europa nå, kommer også til Norge, påpeker hun.

For neste år har regjeringen bedt kommunene ta imot hele 14.020 flyktninger. Så langt har kommunene samlet sagt ja til å bosette drøyt 8.200 i 2016, ifølge IMDIs ferske tall. (©NTB)