— Summen som vi har bedt om for å lage en selvbetjeningsløsning, er sju millioner kroner over statsbudsjettet. Vi har ikke de pengene nå. Jeg skjønner ikke hva vi skal la være å gjøre for å finansiere dette uten eksterne midler, sier administrasjonsdirektør Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet til Vårt Land.

Et uvisst antall mennesker som ikke er medlem av Den norske kirke, har mottatt valgkort til kirkevalget i september. Torsdag ga kulturminister Thorhild Widvey (H) Kirkerådet frist til 10. oktober med å komme med en rapport om hvilke tiltak som er gjennomført siden kirkevalget i 2009 for å bedre medlemslistenes kvalitet.

Stortingspolitiker og medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Anders Tyvand (KrF), mener at det ikke er så mye som kan og bør gjøres fra politisk hold for å rydde opp.

— Den norske kirke har fått de omstillingsmidlene den har bedt om. Jeg forventer at de gjør sitt beste for å rydde opp i dette, sier Tyvand til avisa. (©NTB)