Den norske avtalen med Nederland innebærer at 242 norske fanger skal sone i et nederlandsk fengsel. Hittil har 60 innsatte sagt seg villige til å gjøre det, skriverBergens Tidende.

Da Stortinget vedtok å sende innsatte til fengselet Norgerhaven på den nederlandske landsbygda for å få bukt med soningskøen, la flere representanter vekt på at ordningen hovedsakelig skulle være frivillig.

Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet sier at målet fremdeles er at så mange som mulig skal reise frivillig.

– Likevel vil det kunne skje at noen blir sendt dit mot sin vilje, slik det også skjer her hjemme når noen flyttes fra ett fengsel til et annet, sier hun.

Asle Aase, fungerende forbundsleder i Norsk Fengsels— og Friomsorgsforbund, mener tvangsutsendelse vil være et dårlig rehabiliteringstiltak.

– Vi er svært skuffet over at innsatte må til Nederland mot sin vilje. Det er dette vi har fryktet helt siden det ble bestemt å sende innsatte ut av landet. Dette er ikke et godt rehabiliteringstiltak, men et køtiltak, sier han.

Reagerer

Flere politikere reagerer på at en rekke innsatte trolig må overføres til Nederland mot sin vilje.

– Selv om regjeringen i utgangspunktet ønsker at overføring skal skje frivillig, var det klart helt fra starten at det ville bli nødvendig med tvang i enkelte tilfeller. Dette er således ikke overraskende, men jeg mener at en stat som utgangspunkt skal ta hånd om egne kriminelle. Jeg mener det er prinsipielt galt å tvangssende egne borgere til soning i utlandet, skriver Venstres Iselin Nybø i en epost til Bergens Tidende.

Lederen i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap), sier hun er urolig over situasjonen.

– Vi har blitt kontaktet av bekymrede stemmer i Kriminalomsorgen. De opplyser at man neppe får dekket inn hele antallet på frivillig basis. Og så er jeg bekymret for hvordan de innsatte skal tilbakeføres til samfunnet når de soner i Nederland, sier hun.

Ingen ønsket fangeavtalen

Fangeavtalen ble vedtatt i Stortinget 8. juni.

– Det er ingen som ønsker å sende norske innsatte til utlandet for å sone. Men dette er en løsning på en akutt situasjon, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) den gang.

Leieavtalen med Nederland dreier seg om en femårsperiode, og koster 25,5 millioner euro – rundt 215 millioner kroner – i året. Den samlede kostnaden blir likevel høyere fordi fangene må transporteres til og fra Nederland, og Norge skal stå for ledelsen av institusjonen. Etter planen skal de første fangene sendes til Norgerhaven nord i Nederland 1. september.