Tog har sporet av i Stavanger - all togtra­fikk stanset