FHI har bestemt at pausen i vaksineringen med Astra Zeneca fortsetter. De trenger mer tid for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en beslutning om videre anbefaling rundt vaksinen.

– Det er en krevende, men riktig avgjørelse å forlenge pausen for Astra Zeneca-vaksinen. Vi mener det er nødvendig å gjennomføre flere undersøkelser rundt de aktuelle hendelsene slik at vi kan gi best mulig råd om vaksinasjon til befolkningen i Norge, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet. Det skriver FHI i en pressemelding.

Stansen i vaksineringen forlenges i tre uker til. Fremover vil FHIs og Legemiddelverkets arbeid handle om å finne ut om det finnes en årsakssammenheng mellom vaksinen og alvorlig sykdomsforløp som blodpropp.

Helsevesenet støtter beslutningen

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, støtter beslutningen til FHI fullt ut og sier den er riktig.

– Dette er en kompleks og alvorlig situasjon der vi erfarer døde kolleger hvor årsak kan kobles til vaksinen. Det er viktig for tilliten til vaksinasjonen at de tar den tiden det tar å gjøre grundige undersøkelse og hente inn mer informasjon fra både norske og utenlandske eksperter om alvorlige bivirkninger av vaksinen, skriver Larsen til Aftenposten.

Marit Hermansen er president i Legeforeningen. De støtter FHI sin beslutning. Foto: Legeforeningen

President i Legeforeningen, Marit Hermansen gir også sin støtte til avgjørelsen.

– Det er avgjørende å finne årsaken til de alvorlige vaksinebivirkningene. Vi er glade for at FHI jobber sammen med eksperter på feltet i Norge og utlandet for å få finne ut av dette, sier hun.

Hun sier de også støtter FHI i beslutningen om at de som har fått første dose med Astra Zeneca, også har pause i sitt vaksineringsløp.

– Det er viktig at vi får en avklaring og plan for hvordan de som har fått første dose, nå skal følges opp for å bli fullvaksinert, sier hun.

Vil ha ca. 200.000 vaksiner på lager

Pausen medfører en forsinkelse av vaksinasjonsprogrammet på anslagsvis én til to uker.

Etter den leveranseplanen vi har nå, vil det i løpet av pauseperioden være om lag 200.000 doser med Astra Zeneca-vaksiner på lager.

Dette skal de se på

Det er særlig tre spørsmål Folkehelseinstituttet ønsker mer kunnskap om:

  • Er det økt forekomst av kombinasjonen av blodpropper, blødninger og lavt antall blodplater blant dem som har fått Astra Zeneca-vaksinen, sammenliknet med uvaksinerte?

  • Hva er i så fall årsaken til en slik sammenheng?

  • Er det noen faktorer hos pasientene som kan ha medvirket til tilstanden - slik som alder, kjønn eller andre underliggende sykdommer/tilstander?

Bukholm forklarer at Folkehelseinstituttet jobber sammen med eksperter innen feltet i Norge og utlandet for å kartlegge om det er en årsakssammenheng, og de gjør det gjennom flere parallelle undersøkelser.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) besluttet den 18. mars å opprettholde godkjenning av Astra Zeneca-vaksinen. De vil samle kliniske eksperter, og det forventes nye vurderinger derfra tidlig i april.

Stanset 11. mars

Bruken av vaksinen ble stanset 11. mars da det oppsto mistanke om alvorlige bivirkninger. Bakgrunnen var at tre helsearbeidere som hadde fått vaksinen, ble lagt inn med blodpropp.

Norge tar en lignende avgjørelse som Danmark. Torsdag ble det klart at landet venter ytteligere tre uker med å avgjøre om vaksineringen med Astra Zeneca skal gjenopptas eller ikke. De ønsker å gjøre flere undersøkelser.

I Norge er det oppdaget fem tilfeller av alvorlig blodpropp blant de 133.870 som har fått første dose av vaksinen. Tre personer har dødd, men det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og sykdomsforløpet.

Sverige og Finland fortsetter vaksinering

Torsdag ble det klart at Sverige gjenopptar vaksineringen med Astra Zeneca. De gir den imidlertid bare til personer over 65 år. Det samme har Finland gjort.

Anders Tegnell, som er direktør for det svenske folkehelseinstituttet, sa at de fortsatte vaksineringen for å beskytte de eldste.

– Det er en stor risiko at vi igjen kan se høye dødstall om vi ikke beskytter denne delen av befolkningen, sa Tegnell på pressekonferansen torsdag.

Vaksinen var lenge sett på som den som skulle få stor betydning for vaksineløpet til Norge. Det har vært en kronglete vei med flere forsinkelser i produseringen av vaksinen.