Dette mener ekspertene skal til for at vi kan leve som før