Datatilsynet: Schibsted lagret brukerdata fra 2001 – også før brukerne registrerte seg