66 rettssakkyndige har svart på undersøkelsen. 62,3 prosent av dem svarer at Breivik er tilregnelig. 14,8 prosent mener Breivik er utilregnelig, og 23 prosent av de sakkyndige er usikre på hvilken konklusjon som er riktig, skriver VG.

Videre svarer over halvparten — 54,8 prosent - at domstolen må vektlegge mest den andre erklæringen fra Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Disse to psykiaterne konkluderte med at Breivik er tilregnelig.

14,5 prosent mener at erklæringen om utilregnelighet fra rettspsykiaterne Torgeir Huseby og Synne Sørheim må vektlegges mest. 25,8 prosent mener at domstolen må legge like mye vekt på begge erklæringene.

På spørsmål om hvordan vilkårene for utilregnelighet vurderes med dagens rettspraksis, svarer 73,8 prosent at de er for vage. 8,2 prosent svarer at dagens vilkår er tilfredsstillende. 6,6 prosent mener vilkårene for utilregnelighet er for strenge.

Sørheim og Husby, som står bak konklusjonen om at Breivik er utilregnelig, vil ikke å kommentere undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 20. juni til 14. juli. (©NTB)