Forslaget fra fylkespartiet kommer etter at regjeringen har foreslått å erstatte dagens 19 fylker med ti regioner. En region bestående av kun Aust— og Vest-Agder blir for liten, mener Frp i Aust-Agder, ifølge Fædrelandsvennen.

— Vi ønsker en slagkraftig region på Sørlandet og lanserer nå denne ideen, som innebærer grensejusteringer mot Telemark og Rogaland. Dette vil gi sørlandsregionen en mer fornuftig geografisk inndeling og en passe innbyggerstørrelse, sier gruppeleder Åshild Bruun-Gundersen i Frps fylkestingsgruppe i en pressemelding.

Frps forslag innebærer at 18 kommuner i Rogaland og 13 kommuner i Telemark inkluderes i sørlandsregionen. Det vil gi en region med om lag 720.000 innbyggere.

— Diskusjoner som foregår ellers i landet, ligger på rundt 600.000 innbyggere i hver region. Agder blir i denne skalaen en særdeles liten region, sier Bruun-Gundersen. (©NTB)