Det ble skrevet kirkehistorie i Nidarosdomen søndag, da Norge fikk sin tolvte biskop. For første gang siden reformasjonen har vi en biskop som har som hovedoppgave å være den første blant biskoper, det nærmeste vi kan komme en erkebiskop.Rammene om presesinnsettelsen kunne knapt vært mer høytidelige. Kong Harald, stortingspresident Dag Terje Andersen, flere statsråder, alle landets tolv biskoper samt en rekke inviterte gjester var til stede, i tillegg til vanlige kirkegjengere. Det sto kø langt ut på fortauet en time før høymessen begynte. Godt over tusen mennesker overvar presesinnsettelsen.

Norges tolvte biskop får Nidarosdomen som domkirke, riktig nok på deling med biskopen i Nidaros. Hun får også tilsynsansvar for Nidaros domprosti. Det er et lite område, som gir tid og anledning til å fungere som ledende biskop, både internt i kirken og i offentligheten.

Markere kirken– Det er meget sterkt å få Nidarosdomen som ankerfeste for arbeidet, sier Byfuglien etter at den høytidelige innsettelsesgudstjenesten var over.

Det siste året har hun både vært preses etter gammel ordning, samtidig som hun har vært biskop i Borg. Nå kan hun bruke mer ressurser på presesoppgavene.

– Ordningen med en fast preses gir også større anledning til å delta i det offentlige rom, og markere kirkens syn. Det betyr ikke at vi skal mene noe om smått og stort, men det er viktig å være tydelig og ha en klar profil i verdispørsmål som er viktige for kirken.

Klima, asylpolitikk og samliv er blant sakene hun har engasjert seg i som biskop. Hun er blitt framhevet som samlende og kompromissøkende, men ser ingen motsetning mellom å være samlende og å være tydelig.

– Snarere tvert om. Jo mer samlet kirken står, jo tydeligere kan vi også markere vårt budskap, sier hun.

BekymringBekymring var tema for hennes første preken som landets ledende biskop. Søndagens prekentekst var Bergprekenen, der Jesus maner til ikke å være bekymret for morgendagen. Hver dag har nok med sin egen plage, og Gud vil sørge for alle som tror.

Selv i verdens rikeste land kues vi ned av bekymringer om ikke å holde mål eller ikke ha kontroll, sa biskopen, og viste til tabloide oppslag om dietter og gener og moter og renter. Bekymringene skiller oss fra det livet vi fikk som rådighet, den dagen vi fikk som gave, sa hun. (©NTB)