Tallet på rammede kan komme til å øke som følge av den vedvarende tørken i regionen, opplyste FAO tirsdag. Regionen har nå opplevd to perioder på rad med mindre enn gjennomsnittlig nedbør, samtidig som prisene på mat og brennstoff øker.Tørken gir avlingssvikt, samtidig som husdyrenes beitemarker blir ødelagt og mange husdyr dør. Den nye sultkatastrofen kan komme til å ramme Djibouti, Etiopia, Kenya og Somalia, sier talsmenn for FN-organisasjonen.

— Afrikas Horn trenger økte ressurser til å beskytte og gjenoppbygge bestandene av husdyr. Bøndene i regionen må få tilført såkorn, dyrefôr og vann, mens både dyre- og plantelivet må kartlegges og bringes under kontroll, framholder FAOs talsmenn.

Allerede i dag beregnes antallet mennesker på Afrikas Horn som trenger hjelp til 2,5 millioner. Hver tredje somalier har behov for nødhjelp, men den vedvarende konflikten i Sør-Somalia gjør dette arbeidet vanskelig. (©NTB)