Tallet på døde i utbruddet av de farlige E. coli-bakteriene av typen EHEC er nå 35. Alle dødsfallene med unntak av ett har funnet sted i Tyskland.I alt 3.255 mennesker i 14 land er blitt syke av smitten, som er ført tilbake til bønnespirer produsert i Nord-Tyskland.

Mange er blitt alvorlig syke og utviklet den farlige nyresykdommen HUS.

— Denne bølgen av EHEC- og HUS-tilfeller i Tyskland er den mest alvorlige som er sett i verden til i dag, sa talsperson Nele Boehme i tyske smittevernmyndigheter søndag. (©NTB)